fbpx

Lymfoma a Leukémia Slovensko

S Lymfoma a Leukémia Slovensko sme nadviazali dlhodobú spoluprácu a úzko s nimi spolupracujeme na rozvoji a zveľaďovaní ich značky.

2022
Web, Branding, Brand Dizajn

O projekte

Rozvoj značky, ktorá propaguje prevenciu rakoviny, je náročná úloha. Pracovali sme na vytvorení identity značky, ktorá bola pokorná a rozpoznateľná, a efektívne komunikovala poslanie a hodnoty organizácie.

V poslednej verzii sme začlenili teplé žlté tóny a svieže zelené odtiene, symbolizujúce nádej a obnovu. Zvolili sme tiež jednoduché a prehľadné ikony, ktoré uľahčujú orientáciu užívateľa a zlepšujú celkový používateľský zážitok z webovej stránky.

Naším cieľom bolo vytvoriť identitu značky, ktorá nielen rezonuje s cieľovým publikom, ale taktiež podporuje poslanie organizácie v oblasti prevencie rakoviny.

Offline branding

Počas našej spolupráce sme vytvorili rad predmetov, ako napríklad brožúrky, vizitky a bannery, ktoré efektívne podporujú komunikačné snahy značky Lymfoma a Leukémia Slovensko, počas komunitných stretnutí a zbierok.

Naším cieľom bolo vytvoriť materiály, ktoré budú nielen vizuálne zaujímavé ale aj informatívne a efektívne pri komunikácii posolstva organizácie.

Mobilno-webová informačná platforma

Náš posledný projekt v spolupráci s Lymfoma a Leukémia Slovensko zahŕňal vývoj špecializovanej platformy pre pacientov s Leukémiou a ich príbuzných.

Organizácia vycítila potrebu podpornej online komunity, ktorá by mohla pomôcť pacientom previesť ich cez ťažké časy a poskytnúť im pocit spolupatričnosti a podpory.

Vyvinuli sme užívateľsky príjemnú a bezpečnú platformu, ktorá umožní pacientom a ich príbuzným spojiť sa, zdieľať skúsenosti a nájsť rady od ostatných, ktorí prechádzajú podobnými výzvami. Riešenie taktiež poskytuje pacientom prístup k množstvu zdrojov a podpory, a zároveň ich spája s ostatnými, ktorí im môžu poskytnúť empatiu a porozumenie.

Sme poctení, že sme mohli pracovať na tomto projekte a chceme aj naďalej poskytovať účinné riešenia zlepšujúce životy tých, ktorí to potrebujú.

Preskúmať viac prác