fbpx

Mobilné a cloudové aplikácie

Problém

Rýchly pokrok v informačných technológiách transformuje spracovanie údajov a automatizáciu, vďaka čomu sú nákladovo efektívne riešenia dostupné v rôznych priemyselných odvetviach. Rozumieme výzvam, ktorým podniky čelia pri plnení očakávaní zákazníkov pre rýchlejšie a kvalitnejšie služby.

Ak sa chcete odlíšiť od konkurencie, je dôležité ísť nad rámec vopred pripravených riešení a poskytovať výnimočné produkty a služby, ktoré presahujú očakávania zákazníkov. Zatiaľ čo „krabicové“ riešenia môžu spočiatku zefektívniť procesy, prichádza bod, kedy je potrebné prispôsobenie, aby sa zosúladili s vašimi internými operáciami.

Pri vývoji aplikácií sa zameriavame na

Vývoj mobilných aplikácií

Najbližšie, ako dnes dokážete byť k zákazníkom, je prostredníctvom ich smartfónov.

Keďže sa mobilné zariadenia stávajú našimi každodennými spoločníkmi a priemerné denné používanie presahuje 3 hodiny, je dôležité zahrnúť do svojho digitálneho portfólia dobre navrhnuté mobilné aplikácie.

Nasadenie mobilnej aplikácie môže zjednodušiť procesy, zefektívniť operácie, zredukovať administratívne úlohy, zlepšiť komunikáciu so zákazníkmi, zhromaždiť cenné dáta a rozšíriť vašu zákaznícku základňu. Identifikujte procesy zrelé na transformáciu, starostlivo naplánujte ich implementáciu a vyberte si vhodné platformy na publikovanie vašej mobilnej aplikácie.

Príklady mobilných aplikácií nájdete v našich najnovších prípadových štúdiách.

Webové & Cloud aplikácie

Žiadne sťahovanie, iba internet a prehliadač.

Webové aplikácie ponúkajú pohodlný prístup k informáciám a údajom bez ohľadu na miesto. Len s internetovým pripojením a webovým prehliadačom môžu používatelia bez námahy získať svoje údaje z akéhokoľvek zariadenia. Webové aplikácie ponúkajú výhodu hostingu na vzdialených serveroch, čím eliminujú potrebu zložitých inštalácií alebo sťahovania na počítačoch používateľov.

Organizácie sa tiež môžu rozhodnúť pre hosting webových aplikácií na svojich vlastných serveroch, čím zákazníkom poskytnú prístup k špecifickým častiam aplikácie a zlepšia tak užívateľskú skúsenosť a dostupnosť.

Webová vs Cloud aplikácia
Funkčnosť webových aplikácií sa vo veľkej miere spolieha na nepretržité internetové pripojenie. V prípade prerušenia sa aplikácia stáva dočasne nedostupnou. Naproti tomu cloudové aplikácie pozostávajú zo serverových a používateľských komponentov.

Aj keď prerušenie internetu môže používateľovi zabrániť v odosielaní alebo sťahovaní nových údajov, k existujúcim údajom je stále možné pristupovať offline. Toto je možné, pretože cloudové aplikácie ukladajú údaje na vzdialených serveroch, ku ktorým majú používatelia prístup, ak boli údaje predtým stiahnuté.

Prezrite si naše najnovšie prípadové štúdie s príkladmi webových aplikácií.

Pracujeme s najpokročilejšími technológiami na trhu

Google Cloud Platform
Adobe Creative Cloud
Atlassian Jira
Bitbucket
Digital Ocean
Amazon Web Services
Hubspot
ActiveCampaign
SalesForce