fbpx

Čo to je

Isto viete, že marketing slúži ako katalyzátor rastu a úspechu podnikania tým, že vytvára zmysluplné spojenia medzi spoločnosťami a ich cieľovým publikom, čím im pomáha prosperovať na konkurenčnom trhu. Inými slovami, poďme ľuďom povedať o vašej spoločnosti a vašich produktoch, aby ste boli úspešní.

V oblasti marketingových služieb sa zameriavame na

Branding

Od malých rozhodnutí po pútavé vizuály

Budovanie značky je proces, ktorý presahuje obyčajnú tvorbu loga, farieb a fontov. Úspešná značka potrebuje na vytvorenie svojej identity starostlivé strategické plánovanie, po ktorom nasleduje efektívna propagačná kampaň na zabezpečenie jej viditeľnosti. Aby sa zabezpečilo, že značka bude u spotrebiteľov rezonovať, každý prvok musí byť starostlivo vytvorený tak, aby odrážal hodnoty spoločnosti.

Proces budovania značky je podobný vytváraniu chutného receptu. Začína sa starostlivým výberom kľúčových ingrediencií, ktoré možno považovať za vizuálnu identitu vášho podnikania. Či už sa pokúšate vytvoriť niečo sladké alebo slané, ľahké alebo výdatné, tieto zdanlivo malé rozhodnutia budú mať veľký vplyv na celkový výsledok.

Počas procesu budovania značky sa sústredíme na tieto oblasti:

  • ciele značky
  • ideálny klient (persona)
  • poslanie značky
  • hodnoty značky
  • “brand personality“
  • posolstvo značky a tone of voice
  • zákaznícka skúsenosť so značkou
  • vizuálna identita značky

Budovanie značky odpovedá na otázku “Kto si?”

Vytvorenie silnej a spoľahlivej značky je nevyhnutné pre dlhodobý úspech akéhokoľvek podnikania alebo organizácie. Zahŕňa vytvorenie jedinečnej identity, ktorá hovorí o základných hodnotách vášho cieľového trhu, vytváranie pútavých vizuálov a sprostredkovanie konkrétnych súborov hodnôt, presvedčení a princípov spojených s produktom alebo službou, ktorú ponúkajú.

Silný imidž značky umožňuje spoločnostiam prilákať svoju cieľovú zákaznícku skupinu, keďže ľudia hľadajú v produktoch a službách hodnoty, s ktorými sa môžu stotožniť. Okrem toho umožňuje jednotlivcom vyjadriť svoje postoje a princípy, a zároveň vytvoriť o sebe požadovaný dojem v očiach ostatných.

Reklamné kampane

Vystúpte z davu – sila propagácie značky

Reklamné kampane sú efektívnym spôsobom, ako zvýšiť viditeľnosť a prítomnosť značky medzi jej cieľovým publikom. Kombináciou brandingu s marketingom môže značka vytvoriť príbeh, ktorý osloví jej cieľových zákazníkov. Úspešná reklamná kampaň sa môže zameriavať na propagáciu jedného produktu alebo služby, uvedenie nových produktov na trh alebo na použitie udržateľnejších materiálov vo výrobe.

Typ obsahu a kanálov použitých na spustenie kampane bude do značnej miery závisieť od značky, a od toho, čo sa ponúka a komu sa ponúka. Napríklad videokampane na sociálnych sieťach možno použiť pri cielení na mladšie demografické skupiny, zatiaľ čo tlačené reklamy v časopisoch môžu lepšie fungovať so starším publikom. Pre maximálny zásah je dôležité starostlivo vybrať správnu kombináciu obsahu a spôsobu jeho zverejnenia.

Taktiež je potrebné naplánovať si dĺžku trvania každej reklamnej kampane a vopred si stanoviť jasné ciele a metriky úspechu. Pomôže to pri presnom meraní výsledkov po skončení kampane.

Výkonnostné kampane

Merajte, sledujte a optimalizujte aby ste uspeli

Výkonnostné kampane sa rýchlo stávajú jednou z najobľúbenejších metód marketingu, najmä medzi digitálnymi marketérmi. Marketérom umožňujú cieliť presne na želané publikum a merať výsledky v reálnom čase.

Vďaka výkonnostným kampaniam majú značky na výber celý rad možností vrátane kampaní vo vyhľadávaní na Googli, grafických reklám na Googli, sponzorovaných príspevkov alebo príbehov na Facebooku a Instagrame, G-mail reklám a nákupných reklám na Googli.

Výhodou výkonnostných kampaní je, že značkám uľahčujú testovanie, sledovanie a optimalizáciu ich úsilia s cieľom dosiahnuť maximálne výsledky. Vďaka prehľadom o ceste zákazníka môžu marketingoví špecialisti identifikovať najlepšie kanály a stratégie, na ktoré sa môžu zamerať, aby dosiahli ďalší úspech – v konečnom dôsledku podporujú predaj a zvyšujú návratnosť investícií (ROI).

MÁME GOOGLE CERTIFIKÁCIU

Rozumieme špecifikám reklamných produktov Google a svoje znalosti využívame na vytváranie cielených kampaní, ktoré oslovia to správne publikum.

Content marketing

Zdieľajte hodnotné informácie, aby ste zvýšili zapojenie publika.

Content marketing je nevyhnutnou súčasťou každej úspešnej marketingovej stratégie. Je to spôsob, ako osloviť potenciálnych zákazníkov a vybudovať si s nimi vzťahy tým, že im poskytnete cenné informácie, ktoré im môžu pomôcť vyriešiť ich problémy. Content marketing vám tiež umožňuje vytvárať povedomie o značke, budovať dôveru a zvyšovať zapojenie vášho publika. Vytvorením obsahu, ktorý osloví vaše cieľové publikum, môžete zvýšiť návštevnosť svojich webových stránok a v konečnom dôsledku premeniť týchto návštevníkov na platiacich zákazníkov.

Stratégie content marketingu zahŕňajú blogovanie, príspevky na sociálnych sieťach, videá, podcasty, infografiky a ďalšie – všetky sú navrhnuté tak, aby zmysluplným spôsobom zapojili užívateľov. So správnou content stratégiou môžu firmy získať viditeľnosť v online svete a zároveň budovať silné vzťahy so zákazníkmi pre dlhodobý úspech.

Podcasty

Od tipov pre malé firmy až po jedinečné nápady

Podcasty sú čoraz populárnejšou formou obsahu a ich začlenením do svojej marketingovej stratégie môžete využiť rastúcu popularitu konzumácie zvukového obsahu a využiť jeho početné benefity.

Podcasty poskytujú používateľom ľahko dostupné médiá, pretože si ich môžu stiahnuť priamo do telefónov a kedykoľvek si ich vypočuť. Vďaka tomu sú podcasty oveľa prenosnejšie ako mnohé iné formy médií.

V porovnaní s tradičnými rozhlasovými reláciami umožňujú podcasty diskutovať o oveľa rozmanitejšej škále tém. Podcasty umožňujú ľuďom hovoriť o špecifických témach a myšlienkach, o ktorých by v rádiu nemali priestor diskutovať.

Vytváranie zvukového obsahu je jednoduchšie a menej náročné na čas a zdroje ako video obsah, a poskytuje poslucháčom intímny zážitok z počúvania – umožňuje im cítiť spojenie so svojimi obľúbenými moderátormi alebo osobnosťami.

Podcasty ponúkajú dlhovekosť a nikdy nestarnúci obsah. Po zverejnení môžu epizódy podcastov v priebehu času naďalej priťahovať nových poslucháčov, čím sa vaša značka neustále zviditeľňuje.

S hrdosťou vám predstavujeme náš in-house projekt

Pracujeme s najpokročilejšími technológiami na trhu

Google Cloud Platform
Adobe Creative Cloud
Atlassian Jira
Bitbucket
Digital Ocean
Amazon Web Services
Hubspot
ActiveCampaign
SalesForce