fbpx

Podcast roka 2023

V roku 2023 sme sa rozhodli zorganizovať celoštátnu súťaž podcastov, ktorej cieľom bolo odhaliť najlepšie podcasty na Slovensku a odmeniť výnimočných tvorcov a ich pútavý obsah.

2023
Web, WordPress, Marketing, Event

O projekte

V roku 2022 sme si dali jasný cieľ: hľadať a identifikovať najlepšie podcasty na Slovensku. Veríme, že sme cieľ pomocou kombinácie hlasov fanúšikov a odbornej poroty splnili. Ocenili sme výnimočných tvorcov obsahu a dostali ich prácu do popredia. Súťaž prebiehala v troch fázach: registrácia podcasterov a vyhlásenie nominácií, vytvorenie shortlistu našimi porotcami a na záver hlasovanie verejnosti.

Pre súťaž sme chceli vytvoriť pôsobivú vizuálnu identitu, vybudovať dynamickú webovú stránku, ktorá sa vyvíjala v každej fáze, a implementovať technické riešenie na zabezpečenie spravodlivého hlasovania.

Webová stránka

Kľúčovým prvkom projektu bol vývoj interaktívnej webovej stránky. Webstránka prechádzala nepretržitou transformáciou počas každej fázy súťaže, poskytovala užívateľsky prívetivú platformu pre nominácie, uľahčovala proces hlasovania a napokon predstavila zaslúžených víťazov. Webová stránka slúžila ako centrum, ktoré malo ľudí nadchnúť a motivovať ich k zapojeniu sa do súťaže.

Ako spokojný klient musím povedať, že naša spolupráca s talentovaným tímom okto—digital pre našu celoštátnu súťaž podcastov prekonala naše očakávania. Ich odborné znalosti v oblasti dizajnu, vývoja webových stránok, technických riešení a strategickej komunikácie sa ukázali ako neoceniteľné.

Michaela "Ryža" Lacina — CEO @ Shtoodio - podcastový boutique

Sociálne siete

Uvedomili sme si dôležitosť aktívnej komunikácie a angažovanosti na sociálnych médiách. Využili sme rôzne sociálne siete, zdieľali pútavý obsah, zábery zo zákulisia a aktuálne informácie, aby sme vyvolali rozruch okolo súťaže, vzbudili záujem a podporili účasť. Prostredníctvom kombinácie organických príspevkov, pútavých vizuálov a interaktívnych súťaží sme úspešne vyvolali nadšenie a spojili sa s milovníkmi podcastov po celej krajine.

Pitch Deck

Aby sme presvedčili partnerov a sponzorov, vytvorili sme pitch deck, ktorý efektívne odprezentoval jedinečnú hodnotu a potenciál našej súťaže. Prezentácia zdôraznila rozsiahly dosah a vplyv podcastov a predstavila presvedčivé štatistiky. Prostredníctvom pútavej zmesi vizuálov, dát a rozprávania sme efektívne odkomunikovali benefity partnerstva, inšpirovali potenciálnych podporovateľov, aby sa pridali k našej veci a prispeli k rastu odvetvia podcastov na Slovensku.

Preskúmať viac prác